Presbitérium

 

1. A Független Történelmi Protestáns Egyház 2009. február 1-én tartott közgyűlésén megválasztotta presbitériumát és lelkipásztorát. Az ülést levezető gyülekezeti elnök - Tamás Julianna - megnyitó szavai után ismertette a jelölteket, majd szavazásra bocsátotta a jelöltek névsorát.

A közgyűlés egyöntetű szavazatával az alábbi egyháztagokat választotta a presbitérium tagjaivá:

  1. Fodor Nagy Dánielné
  2. Hajdú Lajos
  3. Hartai Csaba
  4. Jámbor János
  5. Kolozs Lászlóné
  6. Kovács János
  7. Palágyi István
  8. Solnerné Gyulai Éva titkár
  9. Tamás Julianna elnök

 

2. A közgyűlés második napirendi pontja keretében a levezető gyülekezeti elnök javaslatot tett a jelen lévő választói közgyűlésnek Dr. Nagy Károly lelkész gyülekezeti lelkésszé történő megválasztására.

A szavazásra bocsátott javaslatot a közgyűlés egyöntetű szavazatával elfogadta, és felkérte a megválasztott lelkipásztort, hogy az addig eseti meghívásos alapon történő szolgálatait 2009. február 1-től mint megválasztott lelkész folytassa.