Igehírdetések

 

Az alább olvasható írások, műfajukat tekintve esszék. Ez kevesebb is, meg több is mint a hagyományos és megszokott igehirdetés. Bár igehirdetés formájában is elhangzottak az alább olvasható szövegek főbb gondolatai, mégis más, amit a Tisztelt Olvasó e honlapon talál. Más, mert nem az élőbeszéd erejével és lendületével hatnak, de más azért is, mert elmélyültebb, egy-egy kérdést részletesebben és tágabb összefüggéseiben is megpróbálnak felvázolni, értelmezni.

A bevezető mondatban esszét írtunk, mint műfaji megjelölést, amelynek jelentése "kísérlet", "próbálkozás". Ezzel máris elárultuk nem titkolt szándékunkat, azt nevezetesen, hogy amelyeket néhány tucat ember vasárnaponként meghallgatott, és amelyekről gyakran hallottunk kedvező visszajelzéseket, azokat mások számára is hozzáférhetővé tegyük.  Hogy ez lenne a misszió? Nem tudjuk, de azt igenis valljuk, hogy csak az értelmes és türelmes emberi szóból lehet érteni.

Valamennyi honlapunkra felkerülő esszét az az ókori bölcseleti meggyőződés, illetve a Kálvin által is hangsúlyozott felismerés hatja át, mely szerint az Istenhez vezető út önmagunk megismerésén át vezet. Önismeret nélkül lehetetlen istenismeretről beszélni. Az itt közlendő írásokkal szeretnénk kedvet, bátorítást, és, amennyiben tőlünk telik, segítséget adni ehhez a nem könnyű, de annál gyönyörűbb "szellemi utazáshoz".

 

Kérem válaszzon az alábbiak közül:

 

"Nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek."

Az egyház mítosza

Krisztus mint képmás

"Mert lehetetlen..."

"Mutasd meg nékem a te utadat"

Reformáció - 2008

Kálvin és Kálvinizmus

Miért vagy Mivégre

Exodus és vissza-térés

A PASSIÓRÓL – másképpen

„A HALÁLOS BETEGSÉG”

Utam - az Isten

A szentségekről

Törvényből vagy hit által

A hit gyakorlása a mindennapokban

MINDEN ISTENTELEN FUT…

Jézus igája

Misszió, térítés – és ami mögötte van

Felvidéki kitelepítés

Felvidéki kitelepítés (2. rész)

GONDOLATOK A SZELLEMI TÖRVÉNYEKRŐL

Hitek – korok – ünnepek

IN MEMORIAM Hartayné Kelemen Éva

Jézus igája

Gondolatok az unitárius vallásról

MINDEN ISTENTELEN FUT…

Szerethet-e Isten?

A 450 ÉVES HEIDELBERGI KÁTÉ

Homo patiens – a szenvedő ember

ISTEN MEGY ELŐTTÜNK

LÓT FELESÉGE

JÉZUS A TENGEREN JÁRT?